Jämställdhetspengar till män, sport och heder

Män, sport och heder är ett återkommande tema bland de jämställdhetsprojekt som i dag beviljats stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 22 organisationer får dela på nio miljoner kronor.

- Vi har prioriterat projekt som syftar till att involvera killar och män i jämställdhetsarbetet. Vi har sett att detta har saknats, säger Helena Lundgren, handläggare vid MUCF.
Bidrag kan ges till projekt som ligger inom ramen för regeringens jämställdhetsmål - att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 70 ansökningar har behandlats.
Några exempel på projekt som får stöd:

Stiftelsen Futebol dá força Sverige får 130 400 kronor för att utbilda manliga fotbollstränare. Syftet är att förändra maskulinitetsnormer och minska mäns och pojkars våld mot kvinnor och tjejer. Orter: Borås och Södertälje.

Norrbottens idrottsförbund får 300 000 kronor för att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. Det främsta målet är att nå en jämnare könsfördelning på förtroendeposter inom organisationen. Ort: Luleå.

Riksförbundet Goodgame får 395 000 kronor för att påverka unga mäns attityder till tjejer inom e-sport. Tjejer ska inkluderas i datorspelvärlden genom att bjudas in till tävlingar, nätverk och utbildningar.

Tjejjouren Juventas systrar får 600 000 kronor för att främja killars och mäns psykiska hälsa. Målet är att tjejjouren ska utvecklas till en ungdomsjour för personer av alla kön. Ort: Södertälje.

TRIS - Tjejers rätt i samhället – får 565 000 kronor för att kartlägga idrottsföreningars kunskap om pojkar som lever med en hedersrelaterad värdegrund. Målet är att identifiera idrottsrörelsens möjligheter att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Ort: Uppsala län.

Turkiska Ungdomsförbundet får 570 490 kronor för att ge turkiska män och pojkar förutsättningar att bryta med föreställningar som leder till hedersproblematik. Ort: Stockholmsområdet.

Mer om samtliga projekt som får stöd – se dokument.

Nyhetsdatum: 
2015-06-08