Höj rösten - få fler unga att rösta 2014

Den 5 februari i Jönköping fortsätter Ungdomsstyrelsens utbildning i anslutning till Supervalåret 2014. Den riktar sig till dem som arbetar direkt med ungdomar inom föreningslivet, skolan, fritidsverksamhet eller på andra sätt och vill verka för att få fler unga att rösta.

Under dagen analyseras orsakerna till det låga demokratiska deltagandet bland ungdomar med fokus på socioekonomiskt utsatta områden. Konkreta verktyg erbjuds deltagarna för att höja valdeltagande bland förstagångsväljare med fokus på vad de kan göra inom befintlig verksamhet. Tanken är att skapa utbyte och synergier mellan myndigheter och civilsamhälle kring arbetet för att öka ungdomars demokratiska deltagande.

Utbildningen, som ingår i vårt uppdrag att vara en nod för det så kallade Förvaltningspartnerskapet mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen, arrangeras tillsammans med Jönköpings kommun. Under 2014 arrangeras Höj rösten även i Skellefteå, Malmö, Göteborg och Stockholm.

Jönköping:
Tid: onsdag den 5 februari kl 9–17
Plats: Science park, Gjuterigatan 9

Journalister och fotografer som vill närvara är välkomna. Kontakta Malin Engstedt, pressekreterare, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Nyhetsdatum: 
2014-01-31