Högskoleutbildning: civila samhället i samhället

Nu startar en ny utbildning om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till den offentliga sektorn. Civila samhället i samhället ger 7,5 högskolepoäng vid Ersta Sköndal högskola och riktar sig till tjänstemän i offentlig sektor.

Civilsamhällets betydelse för enskilda, politik och samhällsliv ökar. Ungdomsstyrelsen fick 2012 ytterligare ett stort regeringsuppdrag som myndighetsstöd för politiken för det civila samhället. En viktig del av uppdraget är att ta fram och förmedla kunskap till statlig, regional och kommunal nivå.

– I dag ökar betydelsen av samverkan mellan staten, kommunerna, regionerna, länen och civilsamhället och därmed också behovet av mer kunskap. Allt fler så kallade överenskommelser sluts om samarbete lokalt och allt fler engageras. Vi tror att tjänstemän inom offentlig sektor efterfrågar den nya högskoleutbildningen för att bättre kunna förstå och samarbeta med civilsamhället, säger Alice Bah Kuhnke, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

– Just i dagarna har regeringen beslutat att Ungdomsstyrelsen den 1 april byter namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det nya namnet avspeglar förstås att vi nu har två huvuduppdrag, säger Alice Bah Kuhnke.

Utbildningen genomförs i tre block under 2014 på Campus Ersta och Tollare folkhögskola i Stockholm och belyser bland annat:

• Civilsamhällets idéhistoriska utveckling – politiska idéer och processer

• Hur en mer marknadsorienterad offentlighet påverkar utvecklingen

• Civilsamhällets roll som röstbärare och utförare av välfärdstjänster • Tjänstemannens ansvar i förhållande till civilsamhället • Civilsamhällets betydelse för demokratin.

Några av föreläsarna är Erik Amnå, Örebro universitet, Ingela Håkansson, tidigare utredare och sakkunnig i statsbidragsfrågor, Anna Meeuwisse, Lunds universitet och Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola.

Civila samhället i samhället arrangeras tillsammans med Ersta Sköndal högskola.

För mer information kontakta Malin Engstedt på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Nyhetsdatum: 
2014-02-18