HBTQ-utbildning för fritidsledare i Södertälje

Tisdag den 17 september arrangerar Ungdomsstyrelsen och Södertälje kommun en utbildning om unga homo- och bisexuellas och transpersoners livsvillkor och hur de påverkas av samhällets normer. Syftet är att skapa trygga och välkomnande mötesplatser för unga homo-, bi- och transpersoner.

Ungdomsstyrelsens rapport HON HEN HAN, som handlar om unga hbtq-personers hälsa, visar att många utsätts för diskriminering, våld och hot om våld. En följd av det är att dessa unga mår sämre än andra. Regeringen gav därför Ungdomsstyrelsen uppdraget att arbeta för mötesplatser där unga inte blir ifrågasatta utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Vi ska arbeta för att höja kompetensen hos fritidsledare i dessa frågor.

Vi har också publicerat Öppna verksamheten! om mötesplatser, hbtq och normer. I boken finns tips på metoder och normkritiska övningar som deltagarna på den aktuella utbildningen kommer att få göra.

Tid: tisdag 17 september, 9.00–16.15.
Plats: Södertälje stadshus, sal Demokratin

För mer information

Journalister eller fotografer som vill vara med på hela eller delar av utbildningen kan kontakta Malin Engstedt, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Du kan också kontakta Hewan Temesghen, Södertälje kommun, telefon 08-523 064 63 eller via hewan.temesghen@sodertalje.se

Nyhetsdatum: 
2013-09-12