HBTQ-utbildning för fritidsledare i Norrtälje

Tisdag den 3 september arrangerar Ungdomsstyrelsen och Norrtälje kommun en utbildning om unga homo- och bisexuellas och transpersoners livsvillkor och hur de påverkas av samhällets normer. Syftet är att skapa trygga och välkomnande mötesplatser för unga homo-, bi- och transpersoner.

Ungdomsstyrelsens rapport HON HEN HAN, som handlar om unga hbtq-personers hälsa, visar att många utsätts för diskriminering, våld och hot om våld. En följd av det är att dessa unga mår sämre än andra. Regeringen gav därför Ungdomsstyrelsen uppdraget att arbeta för mötesplatser där unga inte blir ifrågasatta utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Vi ska arbeta för att höja kompetensen hos fritidsledare i dessa frågor.

Vi har också publicerat Öppna verksamheten! om mötesplatser, hbtq och normer. I boken finns tips på metoder och normkritiska övningar som deltagarna på den aktuella utbildningen kommer att få göra.

Tid: tisdag 3 september, 9.00–15.45.
Plats: kommunhuset i Norrtälje, lokal Norrtäljesalen.

För mer information

Journalister eller fotografer som vill vara med på hela eller delar av utbildningen kan kontakta Malin Engstedt, telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se
Du kan också kontakta Gunilla Lundin, Norrtälje kommun, telefon 073-962 31 49 eller via gunilla.lundin@norrtalje.se

Nyhetsdatum: 
2013-08-26