HBTQ-utbildning för fritidsledare

HBTQ-utbildning för fritidsledare i Örebro län

Den 29 och 30 januari arrangerar Ungdomsstyrelsen tillsammans med Örebro läns landsting och länets kommuner en utbildning om unga homo- och bisexuellas och transpersoners livsvillkor och hur de påverkas av samhällets normer. Syftet är att skapa trygga och välkomnande mötesplatser för unga homo-, bi- och transpersoner.

Ungdomsstyrelsens rapport HON HEN HAN, som handlar om unga hbtq-personers hälsa, visar att många utsätts för diskriminering, våld och hot om våld. En följd av det är att dessa unga mår sämre än andra. Regeringen gav därför Ungdomsstyrelsen uppdraget att arbeta för mötesplatser där unga inte blir ifrågasatta utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Vi ska arbeta för att höja kompetensen hos fritidsledare i dessa frågor.

Vi har också publicerat Öppna verksamheten! om mötesplatser, hbtq och normer. I boken finns tips på metoder och normkritiska övningar som deltagarna på den aktuella utbildningen kommer att få göra.

Tid: tisdag den 29 januari och onsdag den 30 januari 9.00–16.15.
Plats: Eken, Eklundavägen 1, Örebro.

Utbildningen arrangeras av Ungdomsstyrelsen tillsammans med Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län.

För mer information

Journalister eller fotografer som vill vara med på hela eller delar av utbildningen kan kontakta pressekreterare Malin Engstedt,
telefon: 070–663 39 18
e-post: malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Du kan också kontakta:
Annica Ericson, administrativ samordnare, Örebro kommun,
telefon: 019–21 45 34
e-post: annica.ericson@orebro.se

Peter Björklund, Örebro läns landsting,
telefon: 019–602 74 92
e-post: peter.bjorklund@orebroll.se

Nyhetsdatum: 
2013-01-24