Hbt-utbildning för fritidsledare och chefer

Pressmeddelande

Ungdomsstyrelsen arrangerar två utbildningar den 18 och 19 september för fritidsledare och chefer inom kultur och fritid i Sundbyberg och Lidingö kommun. Utbildningen handlar om unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners livsvillkor och hur de påverkas av samhällets normer. Syftet är att skapa trygga och välkomnande mötesplatser för unga hbt-personer.

Ungdomsstyrelsen har tagit fram rapporten HON HEN HAN som handlar om unga hbt-personers hälsa. Den visar att många utsätts för diskriminering, våld och hot om våld. En följd av det är att unga hbt-personer mår sämre än andra unga.

Ungdomsstyrelsen har därför fått i uppdrag av regeringen att arbeta för mötesplatser där unga inte blir ifrågasatta utifrån sexuell läggning eller könsidentitet. Vi ska genomföra insatser som höjer kompetensen bland personer som arbetar med fritidsverksamhet om hur det går att skapa bättre mötesplatser för unga hbt-personer.

Ungdomsstyrelsen har också tagit fram boken Öppna verksamheten! som handlar om mötesplatser, hbt och normer. I boken finns tips på metoder och normkritiska övningar som deltagarna själva kommer att få göra under utbildningen.

Tid och plats:
18 eller 19 september, kl 9.00–16.45, Ansgarkyrkan, Lidingö

Utbildningen arrangeras av Ungdomsstyrelsen i samarbete med Sundbybergs och Lidingö kommun.

Journalister som vill delta eller göra en intervju kan kontakta Anna Westin, Ungdomsstyrelsen, på 08-566 219 73.

För mer information om Ungdomsstyrelsen kontakta vik pressekreterare Anette Persson på telefon 070-663 39 18.

Nyhetsdatum: 
2012-09-17