FAQ - Vanliga frågor och svar

Vad är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

Vi är en expertmyndighet i frågor som rör ungas levnadsvillkor i Sverige. Vi stödjer också regeringen i arbetet med frågor som rör det civila samhället.  Vi delar ut pengar bland annat till ungdomsorganisationer och integrations-, jämställdhets- och folkrörelseprojekt.
Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering.
Om oss

Vad är civila samhället?

Det civila samhället är ett begrepp som används för att beskriva alla typer av sammanslutningar av människor som inte utgörs av staten, marknaden eller av enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn, alltså när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Vad är politiken för det civila samhället?

Målet med politiken för det civila samhället är att förbättra ideella organisationers villkor så att de i ännu högre grad än idag kan engagera medborgare och spela en roll i demokratin.
Politiken för det civila samhället

Vad är ungdomspolitik?

Målet för Sveriges ungdomspolitik är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag.
Ungdomspolitik - I Sverige och internationellt

Vilka bidrag delar ni ut?

Våra bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet.

Vi fördelar bidrag till:

  • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnoorganisationer och hbtq-organisationer.
  • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+.
  • projekt som handlar om: demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

Bidrag

Kan man se vilka som har fått bidrag från er?

Ja, i vår bidragsdatabas kan du söka på organisationsnamn, bidragsform, belopp och ort med mera.
Vi har fått bidrag

Vilka målgrupper har ni?

Vi vänder oss till ungdomsledare, politiker och tjänstemän som arbetar med ungdomsfrågor och inom det civila samhället. Vi riktar oss också direkt till ungdomar, bland annat i vårt arbete med internationella ungdomsprogram. Ytterligare målgrupper är olika ideella organisationer som söker bidrag från oss som till exempel ungdomsorganisationer och hbtq-organisationer.

Har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor några kontor ute i landet?

Nej, vi finns bara i Stockholm. Men just nu pågår arbete med att flytta kontoret till Växjö. Flytten ska vara klar 1 februari 2019.

Omlokaliseringen till Växjö

Vad har ni för adress och öppettider?

Besökare är välkomna till Medborgarplatsen 3, plan 11.

Skicka post till:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17 801
118 94 Stockholm

E-post: info@mucf.se
Telefon: 08-566 219 00 (växel)
Fax: 08-566 219 98

Vi har öppet 9-16 måndag till torsdag, 9-15 på fredagar (lunchstängt mellan 12 och 13)

Hur är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor organiserad?

Arbetet på myndigheten leds av generaldirektör Lena Nyberg. Verksamheten är uppdelad i fyra avdelningar: Avdelningen för stöd och samverkan, Avdelningen för utveckling och analys, Kommunikationsavdelningen och Stabsavdelningen. Hela myndigheten lyder under Utbildningsdepartementet.

Kan man bli medlem i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor?

Nej, man kan inte bli medlem i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi är inte en förening utan en myndighet. Men om du är medlem i en förening som söker bidrag så kan du vända dig till oss.

Ger ni ut några böcker?

Ja. Alla våra skrifter och rapporter finns att ladda ned och läsa på vår webbplats.
Publikationer

Vad har ni för konferenser och seminarier?

Information om våra seminarier och konferenser publicerar vi på vår webbplats.
Utbildningar och konferenser