Boendefrågan akut för många unga

Ung i dag 2013, Ungdomsstyrelsens årliga uppföljning av den nationella ungdomspolitiken, har lämnats till regeringen. Den visar att boendefrågan fortsätter att vara problematisk för Sveriges unga.

– Ung i dag 2013 visar att andelen unga i åldern 20–25 år som bor kvar hemma ökar svagt, säger generaldirektör Per Nilsson. Killar bor i större utsträckning kvar hemma än tjejer men det är bland tjejerna som en ökning har skett de senaste åren. Skillnaden mellan könen är störst i mellanstora och mindre kommuner.

Boendeutgifternas andel av ungas disponibla inkomst har ökat från 25 procent 2008 till 31 procent 2011. Allt fler kommuner (158 kommuner 2013 jämfört med 154 kommuner 2012) uppger att de har brist på bostäder för unga samtidigt som det är färre antal kommuner som uppger att de har generell bostadsbrist. Brist på bostäder för unga finns i storstadsregioner, större städer och i mindre kommuner. De lägenheter som finns är ofta för stora och/eller för dyra för unga.

– Ung i dag 2013 ger en liknande bild som den som fanns i vår bostadsrapport Fokus 11. Jag vill fortfarande understryka att det är viktigt för ungdomar att få en egen bostad för att de ska kunna etablera sig och starta ett liv som vuxna, säger Per Nilsson.

Ekonomisk standard är nära kopplad till ungas boendeförhållanden. Andelen med låg ekonomisk standard ligger fortfarande på en hög nivå (24 procent) för unga i åldern 18–25 år, och det har även skett en viss ökning för unga i åldern 13–17 år under perioden 2007–2012. Andelen med låg ekonomisk standard är betydligt högre bland unga som är födda utomlands jämfört med unga som är födda i Sverige. De som är ekonomiskt utsatta i störst utsträckning är ensamstående unga i åldern 18–25 år som bor i egna hushåll och har barn.

Ung i dag 2013 redovisar också bland annat ungas hälsa och utsatthet. Nivåerna för till exempel psykosomatiska symptom har varit ganska stabila de senaste åren och det är tjejerna som mår sämst. Ont i magen och nedstämdhet var dubbelt så vanligt bland tjejer som bland killar 2010/2011 liksom ängslan, oro och ångest. En större andel tjejer än killar fick antidepressiva medel på recept 2012.

Kontakt: Anette Persson på telefon 070-663 39 18 eller via anette.perssson@ungdomsstyrelsen.se.

Nyhetsdatum: 
2013-06-18