Bidragsbeslut 2013 med 258 miljoner till 221 organisationer

Fler föreningar jämfört med förra året sökte organisationsbidrag för barn och- ungdomsorganisationer, kvinnors organisering och organisationer för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Ansökningarna har ökat i alla bidragsformer utom för etniska organisationer.

− Det är glädjande att vi kan bevilja stöd till så många organisationer. Trenden för kvinnors organisering är att fler och fler uppfyller kraven för att få bidrag. Fler organisationer inom hbtq-området har lyckats etablera sig på riksnivå i år. Vi ser också att inom de politiska ungdomsförbunden ökar Moderata Ungdomsförbundet sitt medlemsantal. Vi vet att många etniska organisationer arbetar för att öka och variera sina aktiviteter och vi hoppas att det blir fler som söker nästa år, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Flera nya spännande organisationer finns med för första gången i år, till exempel:

  • Musikföreningen Lillith Eve
  • Iransk och kurdisk integration
  • Ekumeniska gruppen för kristna hbtq-personer (EKHO)
  • Unga humanister.

För mer information kontakta Malin Engstedt, Ungdomsstyrelsen, telefon 070−663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Nyhetsdatum: 
2013-01-14