Arbeta här

Arbeta här

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Myndigheten finns idag i Stockholm, men kommer att från och med 1 februari 2019 ha sitt säte i Växjö. I samband med omlokaliseringen till Växjö ses organisationen över och vi håller nu på och rekryterar nya medarbetare. Hos oss kan du arbeta som handläggare, samordnare, projektledare, utredare och mycket mycket mer. 

Lediga jobb

Just nu rekryterar vi till vårt nya kontor i Växjö.

Besök vår sida för lediga jobb

Vill du veta mer om beslutet om omlokalisering?

MUCF omlokaliseras till Växjö