6,3 miljoner till hbtq-organisationer

Organisationsbidrag till EKHO för första gången

Fler organsationer sökte pengar i år hos Ungdomsstyrelsen jämfört med 2012. Organisationsbidraget gäller ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kvinnors organisering och organisationer för homo- och bisexuella, transpersoner och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. En av dem är EKHO som har sitt huvudsäte i Göteborg. Totalt har Ungdomsstyrelsen beslutat om 258 miljoner kronor varav 6,3 till hbtq-organisationer.

− EKHO, Ekumeniska gruppen för kristna hbtq-personer, verkar i hela Sverige för att sprida kunskap och förändra attityder och värderingar mot hbtq-personer i kyrkor och samfund. De har sitt centrum i Göteborg och får 421 000 kronor. Fler föreningar inom hbtq-området i hela landet har lyckats etablera sig som riksorganisationer jämfört med förra året, något som är glädjande, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

För mer information

För mer information kontakta:
Malin Engstedt, Ungdomsstyrelsen, telefon 070−663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se
Gunnar Bäckström, EKHO, telefon 070−577 19 18.

Nyhetsdatum: 
2013-01-14