28 miljoner till ideella projekt

Pressmeddelande

Ungdomsstyrelsen beviljar 28,4 miljoner kronor till verksamheter som drivs av Romska Ungdomsförbundet, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, HIV-Sverige och 50 andra ideella projekt.

− Det är roligt att så många organisationer har sökt projektbidrag. Det är en rad spännande verksamheter vi säger ja till. Ett handlar om ungas HIV-engagemang och ett annat ska undersöka hur medlemmar i Samarbetsorganet för etniska organisationer (SIOS) upplever rasism och diskriminering. Det tredje jag vill nämna är Judiska församlingen i Stockholm som driver ett projekt kring jämställdhet och hbtq-frågor, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Tre av projekten:

  • Judiska församlingen i Stockholm får 180 000 kronor genom bidragsformen statsbidrag för jämställdhet bland nationella minoriteter. Projekt utifrån judiska utgångspunkter för ökad tillhörighet oavsett kön eller sexuell läggning. Församlingen ska samverka med Pridefestivalen, Svenska kyrkan, RFSL och Expo.
  • HIV-Sverige får 150 000 kronor genom bidragsformen statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Pengarna ska gå till projekt för att undersöka behovet av en egen plattform för unga som lever med HIV.
  • Samarbetsorgan för etniska organisationer, (SIOS), får 579 000 kronor genom bidragsformen statsbidrag mot rasism och liknande former av intolerans. Pengarna ska gå till projekt för att fånga upp medlemmarnas upplevelser av rasism och diskriminering.

Under 2012 har vi tagit beslut om projektbidrag vid två tillfällen. De aktuella besluten ingår i den andra beslutsomgången. Ungdomsstyrelsens totala anslag för åtta bidragsformer är 66,2 miljoner. Den här gången sökte 170 organisationer projektbidrag.

För mer information:
Malin Engstedt, Ungdomsstyrelsen, telefon 070−663 39 18
Marina Burstein, Judiska församlingen i Stockholm, telefon 08−587 858 21
Elin Klingvall, HIV-Sverige, telefon 070−546 73 84
Milinko Mijatovic, SIOS, telefon 070−462 58 10.

Nyhetsdatum: 
2012-12-07