212 miljoner i bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Mer pengar till Sverigefinska ungdomsförbundet, Romska Ungdomsförbundet och Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Ungdomsstyrelsen har beviljat 212 miljoner kronor till organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer. Nya principer för hur pengarna ska fördelas börjar nu gälla för första gången. Sverigefinska ungdomsförbundet får därför nära 1,2 miljoner i år jämfört med 750 000 kronor 2012, Romska Ungdomsförbundet får omkring 1,3 miljoner (1,2 miljoner år 2012) och Judiska Ungdomsförbundet i Sverige nära 1,1 miljoner (750 000 år 2012).

− Avsikten är att åstadkomma enklare och tydligare regler. Nu blir det fasta bidraget 350 000 kronor för alla, oavsett föreningens storlek. Från och med ansökningsomgången för 2013 kan fler barn- och ungdomsorganisationer som beviljas bidrag få del av vårt rörliga bidrag. Det beror på nya lägre krav om antal medlemmar och geografisk spridning för organisationer som företräder nationella minoriteter eller personer med funktionsnedsättning. Resultatet blir att många mindre organisationer får höjda bidrag jämfört med 2012. Regeländringen har gjort det möjligt för oss att öka stödet exempelvis till nationella minoriteter i Sverige, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Fler barn- och ungdomsorganisationer vars bidrag ökar: Förbundet Ung med psoriasis, Riksorganisationen Unga Synskadade och DövBlind Ungdom.

För mer information

Om du vill ha mer information kontakta:
Malin Engstedt, Ungdomsstyrelsen, telefon 070−663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se
Markus Lyyra, Sverigefinska ungdomsförbundet, telefon 076−0832586
Erland Kaldaras, Romska Ungdomsförbundet, telefon 070−725 91 11
Petra Kahn, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige, telefon 070−730 88 51.

Nyhetsdatum: 
2013-01-14